Pre-Wedding

"Honeymoon" trước ngày cưới

Diễn viên họ được trả tiền để trở thành một nhân vật nào đó theo yêu cầu. Còn Bạn trả tiền cho Tôi thì nên để Tôi chụp cho Bạn là chính Bạn, trong chính bộ hình của Bạn – Bộ hình có thể coi là quan trọng nhất của đời mình. Để mỗi lần nhìn lại là chúng ta sống lại đúng thời điểm, khoảnh khắc này và ah, oh là mình chứ không phải là ai đó trong bộ hình được gắn tên mình. Không nên trả tiền để được diễn, để trở thành ai đó, mà diễn cũng khó đạt vì các Bạn không phải là diễn viên chuyên nghiệp, Tôi cá là các Diễn viên kia họ cũng muốn là chính họ, cá tính thật trong bộ hình riêng của họ mà thôi.

Ngày chụp là một ngày mà ở đó chỉ toàn là niềm vui, là những phút chia sẻ, là những lần nhìn sâu vào mắt nhau để thấu hiểu nhau thêm một lần nữa… để ngày hôm đó như một kỷ niệm đẹp, như một “Honeymoon” trước ngày cưới… Hãy tận hưởng… !!!