Arne & Ngọc

Đà Nẵng - Hội An - Huế

Chạm vào nhau
thêm một lần nữa,
lần nữa…
cứ thế mỗi ngày,
mỗi giờ,…
…………….
vậy là đủ
Đủ để cảm nhận
Đủ để yêu thương
Và, lan toả…

#thinkhappybehappy #vuiladuocroi #prewedding

I don’t think you will
ever fully understand
how you’ve touched my life
and made me who I am.

I don’t think you could ever know
just how truly special you are,
that even on the darkest nights
you are my brightest star.