Toàn & Trinh

wedding in sai gon

“Người có tình, cuối cùng sẽ trở thành quyến thuộc”
Cuộc sống có nhiều khi bắt chúng ta phải chọn lựa hoặc đánh đổi nhưng người thân, quyến thuộc sẽ không bao giờ nằm trong danh sách trên… Ông trời đã vô tình hay cố ý để sắp đặt cho cả Anh và Em, để luôn gần nhau, để luôn có nhau, để luôn cần nhau… sao cũng được, miễn là Em thấy vui và hạnh phúc về điều đó mỗi khi nhắc đến.

Wedding venue: White palace

#thinkhappybehappy #vuiladuocroi #ngaytrongdai