Thuyết & Vân

wedding in sai gon

An yên là lúc hoàng hôn trên đầu, tay anh tay em còn nhẹ siết tâm tình, như thuở tuổi ban trưa…

Wedding venue: Riverside Palace

#thinkhappybehappy #vuiladuocroi #ngaytrongdai