Nơi ấy bình yên

Đêm nhạc - Gây quỹ ủng hộ miền trung

Venue: Phòng trà C-Show – Sài Gòn

#thinkhappybehappy #vuiladuocroi #vinhphiphoto