Tùng & Trân

wedding in Ben Tre

Từ Album đến ngày cưới, từ Sài Gòn đến Bến Tre… đó là quãng đường và thời gian mà Phiphivinh wedding và hai bạn Tùng, Trân đã đi được với nhau. Nhưng tiếp sau đó là những chia sẻ, những câu chuyện dù nhỏ vẫn được kéo dài, vẫn tiếp tục theo dõi và thấy vui cùng những hạnh phúc của hai Bạn…

Wedding venue: Metropole Sai Gon

#thinkhappybehappy #vuiladuocroi #ngaytrongdai